РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Учител по музика

  • Непълен работен ден
  • Монтана
  • Телефон: 096 / 370 020
  • Лице за контакт: Цветана Иванова
  • Необходимо образование, специалност, професионална квалификация: Висше образование, магистър или бакалавър учител по музика в прогимназиален или гимназиален етап. Работата е на непълен норматив, около 86 %.
  • Необходими документи: Заявление за работа, копие от диплома , СV, мотивационно писмо, копие или препис на трудова книжка, свидетелство за съдимост, медицинско удостоверение, удостоверение за психическа годност от психиатър.
  • Срок за подаване на документи: 2024-08-20

VІ СУ Отец Паисий

VI СУ „Отец Паисии“, гр. Монтана

За да кандидатствате, изпратете документи на shesto_montana@abv.bg

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content