РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

ПРОВЕДЕНА ОНЛАЙН ОТКРИТА ПРАКТИКА И РАБОТНА СРЕЩА НА ТЕМА „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ“

На 18.04.2022 г. чрез платформата Microsoft Teams е проведена онлайн открита практика и работна среща на тема „Осъществяване на проектно-базирано обучение“.
Участват 99 учители, преподаващи в начален етап в училища от област Монтана.
Г-жа Емилия Богданова, заместник-директор в Първо ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Берковица, представи пред учителите проведени в училището дейности чрез проектно-базирано обучение, осъществени в изпълнение на нормативните изисквания за повеждане на учебните часове от една учебна седмица в I – III клас за проектни дейности.
Г-жа Ива Атанасова, начален учител в Първо ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Берковица представи трансдисциплинарен урок в 1. клас „Оцеляване в гората“, проведен чрез проектна работа в 5 учебни дни.
Чрез методите на изследване и учене чрез правене, първокласниците придобиват практически умения за оцеляване в гората, включване в зимни походи, както и полагане на грижи за животните.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content