РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

ПРОВЕДЕНА ОТКРИТА ПРАКТИКА И РАБОТНА СРЕЩА НА ТЕМА „ПРИЛАГАНЕ НА STEM ПОДХОД В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“

На 27.04.2022 г. в Детска градина № 12 „Здравец“, гр. Монтана е проведена открита практика в четвърта възрастова група на тема „Прилагане на STEM подход в детската градина“. Работната среща е с цел представяне на иновативен подход, технологии и оборудване и е посветена на навършването на 140 години от създаването на предучилищното образование в България.
Открита практика е представена от г-жа Виолина Иванова и Галя Димитрова, учители на деца от четвърта възрастова група в ДГ № 12 „Здравец“.
Методът STEM е приложен в пет образователни направления – „Околен свят“, „Български език и литература“, „Математика“, „Изобразително изкуство“, „Конструиране и технологии“. За резултатното му използване в детската градина е изградена интерактивна образователна среда.
При реализиране на педагогическата ситуация в четвърта възрастова група, са използвани експерименти и опити, реализирани чрез STEM подход като: „Светещи пчелички“, „Жадни цветя“, „Вълшебните цветя“, „Как да докажем, че растенията дишат?“, „Хлорофил в домашни условия“, „Вулканче в ябълка“.
Учителите прилагат в работата си подходящо и иновативно технологично оборудване за реализиране на STEM подход: интерактивна дъска, Bee-Bot, ръчен дигитален микроскоп (Easi-Scope), Makey-Makey. Те предизвикаха изключителен интерес у децата и педагогическите специалисти.
Представените методи и форми използвани от учителите поставят детето в активна позиция, а учителите в ролята на педагози, които насочват, подпомагат и подкрепят децата в хода на познавателната и изследователска работа. На децата е предоставена свободна работна среда, чрез която се реализира проекто-базиран подход, разрешаване на проблеми и казуси, учене чрез правене и учене чрез експерименти.
През месец април 2022 г. в ДГ № 12 „Здравец“ е открита сензорна зала. Тя е оборудвана със сензорни ресурси и играчки, чрез които у детето се развиват знания и умения в различни области на компетентност. Сензорните играчки могат да се използват самостоятелно или в съчетание с други играчки и образователни ресурси. Г-жа Ирена Крумова, директор на детската градина, представи подробно играчките в сензорната зона и тяхната роля при взаимодействието им с децата.
В методическата среща и наблюдението участваха 21 учители и директори на детски градини в община Монтана и община Берковица.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content