РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

ПРОВЕДЕНА ОТКРИТА ПРАКТИКА И РАБОТНА СРЕЩА НА ТЕМА „ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОСНОВАТА НА МОТИВАЦИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ“

На 29.04.2022 г. в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Лехчево е проведена открита практика и работна среща на тема „Дигиталните технологии в основата на мотивацията на учениците“.
Г-жа Божанка Василева, начален учител в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Лехчево, представи урок по математика в 3. клас на тема „Обемни фигури“.
Третокласниците се забавляват затвърждавайки знанията си за обемните фигури, като програмират образователната пчела „Bee Bot“ да достигне до зададена от учителя обемна фигура.
Учителят проверява знанията на учениците за обемните фигури чрез тест от приложението на Енвижън „Play Nimero”, като за изпълнението му учениците използват училищните таблети, които освен по време на ОРЕС се използват редовно и в присъствените учебни часове.
В урока е представена и образователната игра „Jumpido”, чрез която учителят внедрява игровия подход, а учениците съчетават физическа активност и забавни преживявания в часовете по математика.
В наблюдението и обсъждането на откритата практика участват 14 учители в начален етап от училища в общините Монтана, Вълчедръм и Бойчиновци.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content