РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

ПРОЕКТ № BG05M2OP001-2.014-0001
„ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

(текуща информация)

От стартирането на проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ през 2020 година до момента 2023 година в област Монтана участват 5 училища: Средно училище „Иван Вазов“, град Вършец, Професионална гимназия по производствени технологии, град Лом, Второ средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, град Монтана, Професионална гимназия по техника и електротехника „Христо Ботев“, град Монтана и Професионална гимназия по лека промишленост, град Монтана.

Училищата изпълняват четири от дейностите по проекта: Дейност I. Дейности в подкрепа на училищата, осигуряващи дуална система на обучение; Дейност III. Дейности в подкрепа на учениците, участващи в дуална система на обучение; Дейност IV. Дейности в подкрепа на работодателите; Дейност V. Дейности в подкрепа на родителите.

Дуално обучение през 2022/2023 година в училищата се осъществява по следните специалности: „Парково строителство и озеленяване“, „Производство на хляб и хлебни изделия“, „Производство на кулинарни изделия и напитки“, „Извършване на термални процедури в балнеолечебни и други възстановителни центрове“, „Електрообзавеждане на производството“, „Автотранспортна техника“, „Мехатроника“, „Спедиция, транспортна и складова логистика“, „Технология на машиностроенето“, „Производство на облекло от текстил“, „Машини и системи с ЦПУ“.

Учениците с интерес участват в пробни стажувания във фирмите партньори.

Учителите са удовлетворени от придобиваните нови знания и умения по специалността им от висшето образование.

Линкове към публикации:

ПГЛП, Монтана:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3945242728885013&id=100001979757186
https://www.youtube.com/watch?v=WSDm8dZc9Hs
https://www.facebook.com/groups/2767365066678546/permalink/5022353487846348/
СУ „Иван Вазов“, град Вършец:
https://drive.google.com/file/d/1tzl2zFL7BPjuQKQge4ZuO7pnalbx3rRf/edit
https://www.ivan-vazov.info/?p=3222
Второ СУ „Никола Йонков Вапцаров“, град Монтана:
https://www.vtoro-montana.com/index.php/deinosti/507-ix-x

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content