РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

РАБОТНА СРЕЩА С РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДИАТОРИ ОТ ОБЛАСТТА

На 31 октомври в ПМПГ „Св. Климент Охридски“, гр. Монтана се проведе работна среща на тема „Взаимодействия между образователните институции в процеса на приобщаващото образование на деца и ученици от уязвими групи“.

Форумът се организира от Регионално управление на образованието – Монтана съвместно с Регионален център за подкрепа на процеса по приобщаващото образование – Монтана и Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ – Велико Търново.

На срещата присъстваха повече от 50 участници, които имаха възможност да споделят успехите и предизвикателствата в работата си. Участниците се запознаха детайлно с нормативната база при предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици, както и със задължителната документация, която трябва да присъства в личното дело на всеки ученик със специални образователни потребности. По национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ от област Монтана бяха одобрени 31 училища, които през лятото на 2022 г. назначиха такива специалисти за работа в образователните институции. Представители на център „Амалипе“ представиха пред медиаторите успешни практики за работа от цялата страна и мотивираха участниците да се присъединят към националната мрежа на образователните медиатори, която се координира от тях.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content