Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Работна среща с учителите по чужд език от област Монтана и област Русе на тема „Споделяне на добри практики и иновативни методи в преподаването по чужд език“.

На 19.04.2022 г. Регионално управление на образованието бе домакин на онлайн работна среща с учители по чужди езици в гимназиален етап от област Монтана и област Русе.
Целта на междуинституционалната среща е учителите от двата региона да получат възможност да споделят и наблюдават иновативни методи и практики приложени в часовете по чужд език. Чрез презентации са представени реализирани уроци, които изграждат и упражняват усвоени вече ключови компетентности, правят междупредметни или културни връзки и развиват умението за учене.
Презентиращи учители от област Монтана са г-жа Юлия Сретениева и г-н Олег Александров от ПГПЧЕ „Петър Богдан“ – Монтана и г-жа Катя Замфирова от СУ „Иван Вазов“- Вършец. От област Русе презентациите си представят Албена Христова от ПГРКК – гр. Русе и Мария Спасова Иванова-Тодорова – СУ „Васил Левски“– гр. Русе.
РУО – Монтана изказва благодарност на всички учители, които споделят опита си, както и на РУО – Русе, за реализацията и ползотворната среща!
Линк към запис на срещата в MS Teams:
https://minedusci.sharepoint.com/sites/msteams_5dc704/Shared%20Documents/General/Recordings/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5-%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-20220419_151341-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE.mp4?web=1

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content