Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ПРОВЕДЕ В МОНТАНА

Регионално управление на образованието – Монтана и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – област Монтана с любезното партньорство на Областна администрация – Монтана проведоха в периода 22-23 март 2022 г. Регионална конференция на тема „Приобщаващо образование – различни възможности – равни шансове за успех”.
Конференцията се организира по повод 15-годишнината на РЦПППО – Монтана и в нейната програма бяха представени най-добрите педагогически практики, реализирани в училищата и детските градини от област Монтана за работа в областта на приобщаващото образование. Категориите, в които педагогически специалисти и директори представиха презентации, бяха: работа с деца/ученици със СОП, деца/ученици в риск, деца/ученици с изявени дарби, деца/ученици с хронични заболявания.
Гости на събитието бяха г-жа Зейнеб Ходжа от Министерство на образованието и науката, г-жа Ванина Вецина – областен управител на област Монтана, г-жа Трайка Трайкова – началник на Регионално управление на образованието – Монтана, г-жа Диана Божинова – директор на РЦПППО – Монтана, директори и педагогически специалисти от образователните институции в област Монтана, представители на общините от област Монтана.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content