РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Регистри, поддържани от РУО – Монтана

(описание на регистрите и базите данни, които поддържа институцията)

Регистър на училищата в област Монтана

Регистър на детските градини в област Монтана

Регистър ЦПЛР/СОЗ и ЦСОП

Достъп до публични данни в Република България в отворен и машинночетим формат

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content