РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Ред и условия за присъждане на „Наградата на Регионално управление на образованието – Монтана“ за постижения в системата на предучилищното и училищното образование

Наградата е учредена в изпълнение на правомощията на началника на РУО – Монтана, съгласно чл. 8, ал. 2 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието. Номинирането може да се извършва от общини, областен управител, родители, заинтересовани страни и партьори на системата за предучилищното и училищното образование.

Ред-и-условия-за-присъждане-на-наградата-на-РУО-Монтана

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content