Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

СВОБОДНИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ

УчилищеНаселено мястокласпрофил/специалностброй места
V ОУ „Хр. Ботев“МонтанаI2
II4
IV3
V16
VI11
VII3
III ОУ „Ив. Вазов“БерковицаIIIб4
IVа4
VIa3
VIб8
VIIa7
ПГПЧЕ „П. Богдан“МонтанаXанглийски език1
IXнемски език1
Xнемски език1
XIнемски език1
XIIнемски език14
ФСПГ „В. Левски“МонтанаIXикономика и мениджмънт1
IXоперативно счетоводство2
IXсъдебна администрация1
IXорганизация на туризма и свободното време3
Xикономика и мениджмънт3
Xмитническа и данъчна администрация2
Xорганизация на туризма и свободното време1
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“с. КовачицаI22
II14
III18
IV15
V17
VI12
VII21
ОУ „Отец Паисий“с. МаданI17
II15
III14
IV14
V21
VI24
VII19
ПГСС „Дунвска земя“с. КовачицаVIIIпроизводител на селскостопанска продукция11
IXпроизводител на селскостопанска продукция7
Xземеделец6
XIземеделец6
XIIземеделец1
ПГТЕ „Хр. Ботев“МонтанаIXавтомобилна мехатроника1
IXелектрообзавеждане на производството11
Xавтомобилна мехатроника1
Xелектрообзавеждане на производството2
Xмашини и системи с ЦПУ11
XIIприложно програмиране4
XIIкомпютърна техника и технологии9
IV ОУ „ХР. Ботев“ЛомI16
II11
III14
IV7
V16
VI9
VII11
СУ „Д-р Петър Берон“ЯкимовоI3
III1
IV4
V10
VII3
IX5
X6
XI13
XII10

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content