Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

СВОБОДНИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ

УчилищеНаселено мястокласпрофил/специалностброй места
V ОУ „Хр. Ботев“МонтанаI2
II4
IV3
V16
VI11
VII3
III ОУ „Ив. Вазов“БерковицаIIIб4
IVа4
VIa3
VIб8
VIIa7
ПГПЧЕ „П. Богдан“МонтанаXанглийски език1
IXнемски език1
Xнемски език1
XIнемски език1
XIIнемски език14
ФСПГ „В. Левски“МонтанаVIIIелектронна търговия1
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“с. КовачицаI22
II14
III18
IV15
V17
VI12
VII21
ОУ „Отец Паисий“с. МаданI17
II15
III14
IV14
V21
VI24
VII19
ПГСС „Дунвска земя“с. КовачицаVIIIпроизводител на селскостопанска продукция11
IXпроизводител на селскостопанска продукция7
Xземеделец6
XIземеделец6
XIIземеделец1
ПГТЕ „Хр. Ботев“МонтанаIXелектрообзавеждане на производството10
Xавтомобилна мехатроника1
Xелектрообзавеждане на производството2
Xмашини и системи с ЦПУ11
XIIприложно програмиране4
XIIкомпютърна техника и технологии9
IV ОУ „ХР. Ботев“ЛомI16
II11
III14
IV7
V16
VI9
VII11
СУ „Д-р Петър Берон“ЯкимовоI3
III1
IV4
V10
VII3
IX5
X6
XI13
XII10
III-то ОУ „Д-р Петър Берон“МонтанаV5
VI4
VII15
ОУ „Д-р Петър Берон“с.СептемврийциI6
V18
I-во ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“МонтанаII8
IV5
V10
VI1
VII15
ОУ „Петър Парчевич“ЧипровциI18
II11
III14
IV10
V18
VI17
VII20
II ОУ Ив. Вазов“ВълчедръмII4
III1
IV1
V5
VI1
VII3
Професионална гимназия по производствени технологииЛомIX Икономическа информатика
IX Мехатроника
X Автомобилна мехатроника
X Подемно-транспортна техника с електрозадвижване
X Технология на машиностроенето
XI Автомобилна мехатроника
XI Компютърна техника и технологии
Лесотехническа професионална гимназияБерковицаIXМеханизация на горското стопанство16
IXГорско и ловно стопанство1
XМеханизация на горското стопанство7
XГорско и ловно стопанство2
XIМеханизация на горското стопанство9
XIIМеханизация на горското стопанство16
XIIГорско и ловно стопанство10
ПГТ „Вл. Минчев“ВладимировоIXМеханизация на селското стопанство1
XПътно-строителна техника2
XАвтотранспортна техника4
XIПодемно-транспортна техника2
XIМеханизация на селското стопанство1
XIIПътно-строителна техника6
XIIЛогистика на товари и услуги4
СУ „Д. Маринов“ЛомXПрофил: Чужди езици10
XIПрофил: Предприемачески2
XIIПрофил: Предприемачески5

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content