Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

ТРИНАДЕСЕТА НАУЧНОПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА“

В периода от 27.09.2021 г. до 29.09.2021 г. в град Вършец се проведе Тринадесетата научнопрактическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, организирана от Министерството на образованието и науката и Регионално управление на образованието – Монтана.
Целта на конференцията е да отговори на съвременните предизвикателства пред българското предучилищно образование чрез съхраняване и обогатяване на традицията, както и чрез популяризиране на добрия педагогически опит и творчески потенциал на учителя в детската градина.
Задача на конференцията е непрестанното повишаване на професионалната компетентност на предучилищните педагози в съответствие с потребностите, произтичащи от динамиката на науката, общественото развитие, промяната в нагласите и мотивацията за учене през целия живот.
Във форума се включиха представители на Министерството на образованието и науката, представители на Регионалните управления на образованието, представители на академичните среди, директори и учители от детските градини.
Събитието, което продължи 3 дни даде възможност за споделяне и популяризиране на добри педагогически и управленски практики от високоотговорната и всеотдайната работа с децата в предучилищна възраст. Поради въведените противоепидемични мерки, събитието се проведе присъствено със 60 участници разпределени в две зали, при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провежда и не повече от 30 участници – съгласно изискванията, регламентирани в Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. на министъра на здравеопазването. Останалите участници имаха възможността да се включат онлайн в събитието чрез платформата Microsoft Teams. Представени бяха 44 доклада придружени с презентации от учители в детски градини от 23 области.
Вълнуващо и много успешно беше представянето на децата от ДГ „Слънце“, гр. Вършец, НУ „Васил Левски“, гр. Вършец и ДГ „Звънче“, гр. Берковица. Те се включиха в уъркшоп организиран в рамките на конференцията.
В работилницата за изкуство, децата имаха възможност да развихрят своето въображение и да покажат уменията си за рисуване върху камък, керемида и дърво.
Заниманията в работилницата „Да поработим с ръце, да се повеселим от сърце“ имаха за цел съхраняване на традицията, местната идентичност и умения, застрашени от забравяне. За отличното си представяне децата получиха много аплодисменти и усмивки от участниците в конференцията. Изключително емоционален беше моментът на разиграването на томбола, организирана от ДГ „Звънче“, в която наградите бяха плодове и зеленчуци – дарове на есента.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content