Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Училища в община Берковица

Населено мястоУчилищеТелефонДиректор
1Берковица Профилирана гимназия „Д-р Ив. Панов“ ул. Д-р Ив. Панов, 2(0953)88 104;
(0953)88 031
ГРИГОР ТОДОРОВ ГРИГОРОВ
2Берковица I ОУ „Н. Й. Вапцаров“ ул. Еделвайс, 1 (0953)88 203;
(0953)88 109;
(0953)88 026
КАТЯ ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
3Берковица II ОУ „Хр. Смирненски“ ул. Цар Ив. Александър, 22(0953)88 027;ВИКТОРИЯ КАМЕНОВА НЕДКОВА
4Берковица III-то ОУ „Ив. Вазов“ул. Ашиклар, 1(0953)88 028;
(0953)88 025;
ТЕОДОРА ТРЕНДАФИЛОВА ИВАНОВА 
5Берковица IV-то ОУ „Г. С. Раковски“ кв. Раковица (0953)81 261;
(0953)88 029
ТАНЯ ПЕТРОВА ЙОНОВА
6с. Бързия ОУ „Георги Стойков Раковски“(09523)2677;
(09523)2672
АННА ДИМИТРОВА РАНГЕЛОВА 
7с. Замфирово ОУ „Св.св. Кирил и Методий“(09521)20 31;
(09521)21 28
ТАТЯНА МИЛКОВА АНДРОВА
8Берковица ЦСОП „Хр. Ботев“ ул. Ашиклар, 22(0953)88 064; 
(0953)88 063
ЙОАНА МИХАЙЛОВА ЕЗЕКИЕВА
9Берковица Лесотехническа професионална гимназия ул. Калето, 2 (0953)88 056;
(0953)88 053;
(0953)88 054
ХРИСТИНА МЛАДЕНОВА ХРИСТОВА
10Берковица ЦПЛР-ЦРД(0953)88 036АНЕТА ЗАРКОВА БОГДАНОВА

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content