Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Училища в община Вълчедръм

Населено мястоУчилищеТелефонДиректор
1ВълчедръмПГ „Димитър Маринов“ ул. Ален Мак. 10(09744)23 13РАИНА БОЯНОВА ИВАНОВА 
2ВълчедръмI ОУ „В. Левски“ ул. Хр. Ботев, 6(09744)21 08КАМЕЛИЯ БЛАГОЕВА РИДЖОЛСКА 
3ВълчедръмII ОУ „Ив. Вазов“ ул. П. Славейков, 5(09744)20 74ЛИЛИЯ ВЕНЧОВА ГЕНИНСКА
4с. Долни ЦибърОбединено училище „Хр. Ботев“(09741)328СЛАВЧО ТАШКОВ СЛАВЧЕВ
5с. Златия ОУ „Хр. Ботев“(09745)323ЦВЕТАН НИКОЛОВ БОРИСОВ
6с. СептемврийциОУ „Д-р П. Берон“(09740)377ЦВЕТАН СИМЕОНОВ ЦВЕТКОВ
7ВълчедръмЦПЛР-ОДК (09744)32 75 НАТАША ЕМИЛОВА ЦАНИНА

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content