Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Училища в община Монтана

Населено МястоУчилищеТелефонДиректор
1кв. КошарникНУ „Г. Бенковски“ кв. Кошарник-Монтана(096)305 192KРАСИМИР ПЕТРОВ КОЛАРОВ
2Монтана ПМПГ „Св. Кл. Охридски“ ул. Юлиус Ирасек, 7(096)305 756;
БОЙКА НИКОЛОВА СИМЕОНОВА
3Монтана ПГПЧЕ „П. Богдан“ ул. Юлиус Ирасек, 7(096)306 235;
(096)307 108;
(096)306 808;
(096)306 240 
ПЕНКА НИКОЛОВА НЕНКОВА
4Монтана I ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ бул. 3 март, 23 (096)307 556; 
(096)306 280
АЛБЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА
5Монтана II СУ „Н. Й. Вапцаров“ ул. Цар Ив. Александър, 22(096)305 698; 
(096)302 452
ЕЛКА ЦВЕТАНОВА СТАНЕВА-АНГЕЛОВА
6Монтана III ОУ „Д-р Петър Берон“ бул. Княз Ал. Бетенберг, 48(096)303 305; 
(096)303 307
МАРИАНА ТОДОРОВА КАЛЕЕВА
7Монтана IV ОУ „Ив. Вазов“ бул. Княз Ал. Бетенберг, 48(096)303 320;
(096)303 321
ВАНЯ ВЕЛИЗАРОВА ВЪЛЧЕВА-МАРИНОВА
8Монтана V СУ „Хр. Ботев“ ул. Димитър Подвързачов, 1(096)300 414; 
(096)300 424
ВИЛМА ГЕОРГИЕВА ГЕРГОВА
9Монтана VI СУ „Отец Паиси“ ул. Св. П. Ефтимий, 90(096)305 438;
(096)307 470
ЮЛИЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
10Монтана VII СУ „Йордан Радичков“ ул. Парта, 10(096)300 665;
СТАНКА ПЕТРОВА КОСТОВА-СРЕТЕНИЕВА
11с. СмоляновциОУ „В. Левски“(09542)275КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА МИТОВА
12с. ГабровницаОУ „Св.св. Кирил и Методий(09545)22 59;БИСЕРКА ГЕОРГИЕВА ФИЛЬОВА
13с. Д-р ЙосифовоОУ „Хр. Ботев“(09541)378РУМЯНА ЛУКАНОВА ФИЛИПОВА
14Монтана ФСПГ „В. Левски“ ул. Ал. Стамболийски, 37(096)300 435; 
(096)300 425;
(096)300 415
ВЕСЕЛКА ИВАНОВА ИВАНОВА
15Монтана ПГТЕ „Хр. Ботев“ ул. Н. Бозвели, 22-А(096)301 177;
(096)301 188
ДОБРИ СЕРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
16Монтана ПГСАГ „Проф.арх. Стефан Стефанов“ ул. П. Хитов, 15а(096)303 260;
(096)303 261;
(096)303 262
КРАСИМИРА ВЕНКОВА КАМЕНОВА
17Монтана ПГЛП ул. Ал. Стамболийски, 37(096)305 197
(096)301 707
(096)305 178
АНЖЕЛА РАДИОНОВА НАЙДЕНОВА 
18Монтана ЦПЛР-ОДК ул. Мито Веренишки, 61(096)306 404;
МИГЛЕНА БОЖИДАРОВА ГЕОРГИЕВА
19МонтанаРЦПППО0887 892 346 ДИАНА ЛЮБЕНОВА БОЖИНОВА

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content