РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

УЧИТЕЛИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
ОТ ПЕТ ОБЛАСТИ НА СТРАНАТА ОБМЕНИХА ОПИТ В ГРАД ТЪРГОВИЩЕ

В периода 05-07.04.2023 г., над 90 учители от 38 училища от 5 области на страната – Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Търговище, взеха участие в работен семинар за обмен на добри педагогически практики. Домакин на форума бе Регионално управление на образованието – Търговище.

В трите дни на семинара учители от 15 училища представиха добри практики от областите на образование „Производство и преработка“, „Услуги за личността“, „Здравеопазване“, „Социални услуги“ и други.

От област Монтана в събитието се включиха представители на 8 училища: ПГ „Д-р Иван Панов“ – гр. Берковица, СУ „Христо Ботев“ – гр. Брусарци, ПГ „Димитър Маринов“ – гр. Вълчедръм, ПГХЗ „Д. И. Менделеев“ – гр. Лом, СУ „Отец Паисий“ – с. Медковец, Второ СУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Монтана, ФСПГ „Васил Левски“ – гр. Монтана, ПГЛП – гр. Монтана. Участниците представиха добри практики от всяка област на образование, включиха се в работа по групи, дискусии и в културната програма, организирана от домакините.

Своите добри практики представиха четири училища от област Монтана:

  • Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски“, Монтана – бинарен урок по литература и туризъм на тема „Алеко Константинов и Бай Ганьо – различните лица на пътешественика“;
  • Професионална гимназия по лека промишленост, Монтана – добра педагогическа практика  в обучението по специалност „Асистент на лекар по дентална медицина“ на тема „Един ден в кабинета по дентална медицина“;
  • Второ СУ „Никола Йонков Вапцаров“, Монтана – бинарен урок по история и цивилизация и учебна практика на учениците, обучавани по професия „Хлебар-сладкар“ на тема: „Ролята на хляба в бита на българина през вековете“;
  • СУ „Христо Ботев“, с. Медковец – „Професията помощник-възпитател“.

В последния ден на семинара, ПГТЛП – Попово и ПГСС „Никола Пушкаров“ – Попово отвориха вратите си за участниците с цел разглеждане на учебните бази и иновациите, които използват в учебния процес. Семинарът се реализира в изпълнение на дейности, заложени в годишните планове за дейността на регионалните управления на образованието от петте области за учебната 2022/2023 година.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content