Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ ПО БДП В ОБЛАСТ МОНТАНА

Дейности, реализирани от образователните институции в област Монтана, свързани с възпитанието и обучението по БДП. Изпълнение на мерки за формиране на социално-отговорно поведение и култура за безопасно движение по пътищата във връзка с 29 юни – денят на безопасността на движение по пътищата:


Национално-състезание-по-БДП-обл.-кръг-15.05.2021-г.

Пресъобщение-ТТТ

29 юни – денят на безопасността на движение по пътищата

Европейска седмица на мобилността, 16-22.09.2020 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content