РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Центърът за административно обслужване в РУО – Монтана препоръчва на гражданите и бизнеса да използват лицензиран пощенски оператор и възможностите, които дава Системата за сигурно електронно връчване за водене на кореспонденция по електронен път. Чрез нея за улеснение на потребителите се подават запитвания, заявления, искания, сигнали, жалби и др. По този начин може да се ограничи необходимостта от физически контакти и струпването на хора в Центъра за административно обслужване.

Системата поддържа услугата електронна препоръчана поща, предназначена за граждани и юридически лица, администрации, лица, осъществяващи публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги.

Системата за сигурно електронно връчване се използва чрез потребителски интерфейс на адрес: https://edelivery.egov.bg/. Достъпът се осъществява след регистрация чрез квалифициран е-подпис или ПИК на НОИ.

За осигуряване на квалифициран електронен подпис доставчици на удостоверителни услуги ще издават едномесечен безплатен електронен подпис, като ще предоставят онлайн възможност за заявяване на подписа.

За повече информация: https://egov.bg/wps/portal/egov/topical/be7210e2-457c-4b74-b8cc-f919ecffc9fe.

Анкета за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от Регионално управление на образованието – Монтана


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content