Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Конференция за бъдещето на Европа

Основната цел на инициативата „Конференция за бъдещето на Европа" е осигуряване на публично пространство, в което се дава възможност на европейските граждани да обсъдят предизвикателствата и приоритетите на Европа и да изразят своето

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРСИТЕ ЗА ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ В РУО – МОНТАНА

Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши експерт по български език и литература“ Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование“

Нова Конкурсна процедура 33.20-2021 г. за набиране на проектни предложения-ЦОИДУЕМ

Център за образователна интеграция на деца и учениици от еническите малцинства (ЦОИДУЕМ) обявява нова конкурсна процедура 33.20-2021 г. за за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и учениици от

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content