РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА
Разглеждане на категория

Административни услуги

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ УП-2 ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД И УП-3 ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН (ТРУДОВ) СТАЖ

Процедура за издаване на УП-2 и УП-3 Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен доход УП-2 Протокол за приемане на устно заявление за издаване на удостоверение образец УП-2 за осигурителен доход Заявление за издаване

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование Преместване на ученици в държавните и в общинските училищаe Издаване на

ПРИЗНАВАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕНЕТО

ПРАВИЛА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ Заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение или

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content