РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА
Разглеждане на категория

Без категория

Информация за гражданите на Украйна

Информация относно процедурата за приемане и обучение на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна в български държавни и общински детски градини и училища Information on the procedure for admission and education of

ПЛАЩАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛ

Регионално управление на образованието – Монтана предоставя възможност за плащания на дължими такси чрез ПОС терминално устройство. То се намира в сградата на Областна администрация Монтана, Регионално управление на образованието –

Център за административно обслужване

Адрес:3400 Монтана,пл. „Жеравица“ 1, ет. 7 e-mail: io_montana@yahoo.com интернет страница: www://ruo-montana.bg Работно време:деловодство: от понеделник до петък 09.00 – 17.30 часа (без почивка); В случаите, когато в служебните

Информационна база „заместаващи учители“

Министерството на образованието и науката oтчита рисковете, свързани с пандемичната обстановка, пред които е изправено учителското съсловие и счита за целесъобразно и навременно създаването на резерв от кадри, които да се включат при

Защита на личните данни

ПОЛИТИКА НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – МОНТАНА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ Регионалното управление на образованието – Монтана е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content