Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА
Разглеждане на категория

Документи

Ред и условия за присъждане на „Наградата на Регионално управление на образованието –…

Наградата е учредена в изпълнение на правомощията на началника на РУО - Монтана, съгласно чл. 8, ал. 2 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието. Номинирането може да се извършва от общини,

Декларации по ЗПУКИ и ЗПКОНПИ

Декларации по ЗПКОНПИ за 2020 г.-директори Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за 2019 г. Декларации по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 и декларации по чл.35, ал.1 т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ Декларации по чл. 12 във връзка с чл. 14 от

Бюджет на РУО – Монтана

Бюджет на РУО - Монтана за 2022 г. Финален отчет 2021 г. Бюджет на РУО - Монтана за 2021 г. Финален отчет 2020 г. Бюджет на РУО - Монтана за 2020 г. Финален отчет 2019 г. Бюджет на РУО - Монтана за 2019 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content