РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА
Разглеждане на категория

Документи

Ред и условия за присъждане на „Наградата на Регионално управление на образованието –…

Наградата е учредена в изпълнение на правомощията на началника на РУО - Монтана, съгласно чл. 8, ал. 2 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието. Номинирането може да се извършва от общини,

Бюджет на РУО – Монтана

Отчет бюджет-2022 Бюджет на РУО - Монтана за 2022 г. Финален отчет 2021 г. Бюджет на РУО - Монтана за 2021 г. Финален отчет 2020 г. Бюджет на РУО - Монтана за 2020 г. Финален отчет 2019 г. Бюджет на РУО - Монтана за

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content