РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА
Разглеждане на категория

Новини

КОНКУРСИ ЗА ЕКСПЕРТИ В РУО – МОНТАНА

Старши експерт по информационно осигуряване Списък на допуснатите и недопуснати кандидати Система за определяне на резултатите Класиране на кандидатите Старши експерт по математика Списък на допуснатите и недопуснатите

Oбучение за външни инспектори за целите на инспектирането за учебната 2022/2023 г.

Уважаеми кандидати,В изпълнение на чл. 15, ал. 2 от Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, ОБЯВЯВАМ обучение за външни инспектори за целите на инспектирането за учебната 2022/2023 г.Заявления за

Националната програма на Министерството на младежта и спорта

РУО - Монтана Ви уведомява за стартиране на процедура за набиране на проектни предложения по Национална програма за младежта за 2022 г. от Министерството на младежта и спорта. Тематични области за които може да се кандидатства са

Информация за противоепидемични мерки

От 15 септември влизат в сила временни противоепидемични мерки в детските ясли, детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП) на територията на Република България Със заповед № РД-01-435/09.09.2022

Обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация…

Съгласно изискванията на чл. 5, ал. 2 от Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост, е

Обучения на учители по Национална програма „Квалификация“

За пореден път и през тази учебна година от октомври до декември 2021 г. са планирани обучения на 350 учители на тема: „Методи за оценяване в международното изследване PISA 2022“. Обученията се включени в Национална програма

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕТО

Министерството на образованието и науката си партнира с държавни институции и неправителствени организации, обединени от обща цел в изпълнение на ангажиментите си към децата и учениците. Правила за безопасност на децата и учениците в

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content