Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА
Разглеждане на категория

Новини

Онлайн информационен ден – „Ограмотяване на възрастни-2“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., в рамките на законоустановения срок (чл. 27 от ПМС № 162/2016 г.), организира онлайн информационен ден за заинтересовани страни по

Ред и условия за присъждане на „Наградата на Регионално управление на образованието –…

Наградата е учредена в изпълнение на правомощията на началника на РУО - Монтана, съгласно чл. 8, ал. 2 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието. Номинирането може да се извършва от общини,

I МЯСТО ЗА ЦВЕТЕЛИН МЕЧОВ – УЧЕНИК ОТ IX КЛАС В СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, С. МЕДКОВЕЦ В XXVIІІ НАЦИОНАЛЕН…

https://www.youtube.com/watch?v=qF19ki_ifhI&fbclid=IwAR36C7tZMSir13QT3l2OZACpYGxi0m68tZnGFZsO2ox4RXy1urOp6c3qE2w През 2020 година НК „Родолюбие“ със съдействието на Министерството на образованието и науката, Синдикатът на

КОНКУРС ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА „ПРИНОС НА МОЕТО УЧИЛИЩЕ И ПАТРОНА НА МОЕТО УЧИЛИЩЕ КЪМ…

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - МОНТАНА, ОБЩИНА МОНТАНА И РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА ОБЯВАВАТ КОНКУРС ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА „ПРИНОС НА МОЕТО УЧИЛИЩЕ И ПАТРОНА НА МОЕТО УЧИЛИЩЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КУЛТУРА“

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕТО

Министерството на образованието и науката си партнира с държавни институции и неправителствени организации, обединени от обща цел в изпълнение на ангажиментите си към децата и учениците. Правила за безопасност на децата и учениците в

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content