Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА
Разглеждане на категория

Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

РАЙОНЕН СЪД – ЛОМРЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Приемането на творби за конкурса за есе и презентация „Димитър Маринов – будител и строител на нова България“ приключи. Районен съд - Лом и Регионално

Нова Конкурсна процедура 33.20-2021 г. за набиране на проектни предложения-ЦОИДУЕМ

Център за образователна интеграция на деца и учениици от еническите малцинства (ЦОИДУЕМ) обявява нова конкурсна процедура 33.20-2021 г. за за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и учениици от

Онлайн информационен ден – „Ограмотяване на възрастни-2“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., в рамките на законоустановения срок (чл. 27 от ПМС № 162/2016 г.), организира онлайн информационен ден за заинтересовани страни по

Ред и условия за присъждане на „Наградата на Регионално управление на образованието –…

Наградата е учредена в изпълнение на правомощията на началника на РУО - Монтана, съгласно чл. 8, ал. 2 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието. Номинирането може да се извършва от общини,

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content