РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Център за административно обслужване

Адрес:
3400 Монтана,
пл. „Жеравица“ 1, ет. 7

e-mail: ruo-montana@ruo.mon.bg

интернет страница: www://ruo-montana.bg

Работно време:
деловодство: от понеделник до петък 09.00 – 17.30 часа (без почивка);

В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на ЦАО продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content