РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ В УЧИЛИЩАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИ И ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТ МОНТАНА 23-27 ОКТОМВРИ 2023 ГОДИНА

През месец октомври 2023 г. в училищата, осъществяващи професионално образование и обучение в област Монтана се провеждат инициативи, посветени на поредното издание на Европейската седмица на професионалните умения – седмица, в която се популяризира професионалното образование и обучение и се представят добри практики.
Европейската седмица на професионалните умения е стартирала през 2016 г. по инициатива на Европейската комисия и обединява всички заинтересовани страни – учители, организации, обучавани лица и преподаватели. Целта е да се покажат множеството предимства, които професионалното образование и обучение предлагат, както на младите хора, така и на възрастните обучаеми. Професионалното образование и обучение имат за задача да предоставят на всеки необходимите адекватни умения, за да разгърне истинския си потенциал. Умения, които ще се търсят в следващите години, както и такива отговарящи на реалностите на сегашния пазар на труда.
През Седмицата на професионалните умения, която ще се проведе в периода 23 – 27 октомври 2023 г. в цяла Европа, ще се организират събития и фокусът е върху това как професионалното образование и обучение са от ключово значение за хората от всички възрасти.
Училищата, осъществяващи професионалното образование и обучение на територията на област Монтана, се включват активно при отбелязването на Седмицата на професионалните умения с различни инициативи – презентации, флаери и брошури, демонстрации, посещения на фирми, официално връчване на сертификати и награди, засаждане на дървета и цветя, срещи разговори на ученици и учители с представители на партньорски фирми, дни на отворени врати, състезания, конкурси, тематични изложби, онлайн лекции и разговори, открити уроци и др. Събитията се организират съвместно с работодатели и партньорски организации.
Информация за организираните събития е публикувана на сайта на съответната образователна институция.
Дейности по популяризиране на професионалното образование и обучение ще се реализират през цялата учебна 2023/2024 година, като ще се представят не само изучаваните към момента професии, но и тези, които предстои да бъдат включени в новия държавен план-прием за учебната 2024/2025 година.
Всички заинтересовани страни – ученици, родители, работодатели и др. са поканени да се включат в събитията, посветени на ПОО.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content