РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

ФОРУМ „ЕСЕННО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ“

На 28 ноември 2023 г. в Дома на науката и техниката – Монтана се проведе среща между водещи български университети и ученици от XII клас на училищата в област Монтана с организатори Федерацията на научно-техническите съюзи – София, Териториалната организация на НТС – Монтана и РУО – Монтана.
„Есенно представяне на университетите“ се провежда за първи път в област Монтана. Организиране на есенно представяне е по инициатива на училищата и представители на университети с цел навременно и ефективно кариерно ориентиране и насочване на завършващите средно образование ученици.
В събитието се включиха ЛТУ – София, УАСГ – София, РУ – Русе, ТУ – Габрово, ВТУ – филиал Враца, Технически колеж – Ловеч, Университет по хранителни технологии – Пловдив. Университетите подредиха свои щандове и проведоха индивидуални срещи и консултации с участниците.
Във форума се включиха около 200 ученици от 11 училища от 5 общини на област Монтана.
При изключителен интерес от страна на учениците протече представянето на индивидуалните презентации.
На учениците, които по обективни причини не успяха да участват, ще бъдат предоставени информационни материали.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content