РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

ФОРУМ „ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ“ В ОБЛАСТ МОНТАНА

На 17 и 18 април 2024 година в Дома на науката и техниката, град Монтана се проведе форум „Образование и професионална реализация“ за представяне на водещи университети в България, както и възможностите за реализация на учениците в предприятията от област Монтана и региона.
Събитието за насочване и кариерно ориентиране на учениците в прогимназиален и гимназиален етапи на образование се организира от Регионално управление на образованието – Монтана, Научно-техническият съюз – Монтана и ЦПЛР ОДК „Ние, врабчетата“, Монтана.
Гости на събитието бяха доц. Кремена Деделянова – заместник-председател на Управителния съвет на Федерацията на научно-техническите съюзи в България, г-н Стефан Трашлиев – главен експерт ЦПО към ФНТС, г-н Калин Хайтов – заместник-областен управител на област Монтана.
Форумът „Образование и професионална реализация“ бе посетен от над 370 ученици от V от XII клас от 21 училища на територията на област Монтана.
По време на първата част на форума учениците в прогимназиален етап бяха запознати с дейността на фирмите „ESO.BG – Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД, „Електрохолд България“ ЕАД и БКК 95 ООД, като посетиха и техните производствени обекти в град Монтана.
Учениците от гимназиален етап разгледаха рекламните щандове на 12 водещи български университети в двата дни на събитието и се запознаха с предлаганите специалности. Участниците наблюдаваха представянето на висшите училища и проведоха индивидуални консултации.
На проведената кръгла маса работодатели, представители на университети, училища, РУО – Монтана и НТС разговаряха за проблемите на образованието и професионалната реализация на учениците. Обсъдени бяха възможностите за провеждане на изнесено обучение на университети в град Монтана, научно-техническа конференция и др. дейности.
Организираният за поредна година форум, придобива все по-широка популярност. Увеличава се броя на учениците, както от гимназиален, така и от прогимназиален етап, заявили желание да го посетят.
Чрез организирането на регулярни срещи на учениците с местни работодатели и висши учебни заведения се цели тяхното навременно и ефективно ориентиране и насочване към съответстващи на възможностите и интересите им професии, запознаване с научната дейност на институтите и възможностите за кариерно израстване.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content