РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Информационен ден попроцедура чрез подбор на проектни предложения „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1. „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на ПО

На 21.02.2024 г. от 10:00 часа, в платформата Zoom ще се проведе информационен ден по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г.

При проявен интерес, заинтересованите лица могат в срок до 20.02.2024 г. да се регистрират на следния линк: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcrcumorTgiG9DUwyUvul4elyz9lZM1g3r3 .

Повече информация за регистрацията и участието в събитието може да намерите на интернет страницата на Програма „Образование“ на следния адрес: https://sf.mon.bg/ .

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content