РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Информация относно удължаване на срок на конкурс по гражданско образование „Гражданско образование и международно сътрудничество“

Асоциацията на езиковите училища в България с подкрепата на Университета за национално и световно стопанство организират ученически конкурс „Гражданско образование и международно сътрудничество“. Конкурсът е предназначен за ученици от XII клас, които изучават профил „Чужди езици“.
Информацията за конкурса може да се намери на следния електронен адрес: https://www.unwe.bg/bg/pages/8468/kandidatstudentski.html
Срокът за регистрация на учениците за участие в конкурса е 28.03.2024 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content