РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

ИНОВАТИЕН УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

На 22.02.2024 г. в Регионален исторически музей – гр. Монтана се проведе открита педагогическа практика на тема „Трудът, човекът и изкуството“.

Урокът е организиран от Иван Ликов – старши експерт по български език и литература в РУО – Монтана и г-жа Юлия Йорданова, учител по български език и литература в III ОУ „Д-р Петър Берон“- гр. Монтана и цели разнообразяване на стандартната класно-урочна система чрез формиране на компетенции, които разширяват хоризонта на знание на учениците и стимулират у тях умения за творческо изследване, креативно мислене и работа в екип.

Иновативният урок се проведе в музейна среда, а учениците  от VI А и VI Б клас на III ОУ „Д-р Петър Берон“ клас показаха знания, умения, активност и мотивация при изпълнение на поставените задачи.

Под формата на занимателни задачи, игрови метод, работа с електронни устройства и извличане на информация от текст, г-жа Йорданова и шестокласниците представиха един различен урок, в който бяха съчетани новите технологии и фолклорните традиции по темата.

За визуализация и подкрепа се използваха мултимедийни средства и електронни ресурси от  „Дигитална раница”, „LearningApps” и „Kahoot”. По време на урока, чрез беседа, разказ, онагледяване и демонстрации, г-жа Йорданова адаптира модерните стратегии и похвати в обучението по БЕЛ в учебния процес с традициите на литературата, обичаите и музикалното изкуство.

Гости на събитието бяха г-жа Людмила Крумова – директор на III ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Монтана, г-жа Веселка Георгиева – директор на ОУ „Христо Ботев“, с. Расово и учители от пет училища на територията на областта. Гостите бяха въодушевени от представения урок, който даде възможност за обмяна на идеи и работещи практики. След края на урока, г-н Иван Ликов – ст. експерт по БЕЛ в РУО – Монтана благодари на екипа на РИМ – Монтана за перфектната организацията, на г-жа Йорданова и учениците за проявената активност и сподели желанието си за осъществяване на все по – голям брой иновативни, интересни и обогатяващи уроци.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content