РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Иновативни училища

Иновативни училища за учебната 2023 /2024 г. в област Монтана

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“, Лехчево

Първо основно училище „Васил Левски“, Вълчедръм

Второ основнo училище „Иван Вaзов“, Вълчедръм

Средно училище „Иван Вазов“, Вършец

Професионална гимназия по производствени технологии, Лом

Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, Монтана

Второ средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, Монтана

Седмо средно училище „Йордан Радичков“, Монтана

Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски“, Монтана


Регионален форум на иновативните училища в област Монтана – представяне и споделяне на иновативни практики – 20.04.2022 г., гр. Монтана
(презентации и видеофилми на иновативните училища)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content