РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Награда на РУО – Монтана по случай Деня на светите братя Кирил и Методий

На 24 май от 11:30 часа в ресторант „Житомир“, гр. Монтана, беше връчена „Наградата на Регионално управление на образованието – Монтана“ по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, ден на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Наградата е учредена като ежегодна и тази година се връчва за четвърти път.

Комисия на Регионалното управление на образованието – Монтана, включваща всички експерти и началниците на двата отдела в РУО – Монтана, разгледа представените номинации. И тази година изборът беше много труден, тъй като се представиха голям брой достойни номинации във всяка от категориите. Допълнително РУО – Монтана гласува две свои номинации на колеги, които се отличават с всеотдайната си работа. След разглеждане на представените документи и обсъждане на направените предложения комисията взе решение „Наградата на Регионално управление на образованието – Монтана“ за 2024 година да се присъди както следва:

В категория „ДИРЕКТОР НА ГОДИНАТА“ в системата на училищното образование комисията реши да удостои с почетното отличие г-жа Ани Димитрова Ангелова – директор на СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец – за високите резултати на училището в образователно – възпитателния процес, за развиването на извънкласните и извънучилищните дейности, за усъвършенстването на образователната институция в иновативна посока, за системното модернизиране на материалната база на училището и приемането на предизвикателствата на времето (награждава се с грамота и плакет)

В категория „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“ в системата на средното образование комисията удостоява с почетното отличие г-жа Виктория Гергова Михайлова – старши учител в III Основно училище „Д-р Петър Берон“ гр. Монтана – за високия професионализъм и за постигнатите резултати в системата на училищното образование, проявяваната инициативност и активност за създаване на креативна и интерактивна среда и внедряването на иновативни модели на преподаване и обучение в училище, за принос в образователно-възпитателната дейност и духовната култура (награждава се с грамота и плакет).
В категория „УЧЕНИК НА ГОДИНАТА“ в системата на средното образование комисията удостоява с почетното отличие г-н Илиян Калинов Илиев – ученик в XII клас на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“, гр. Монтана – за високите постижения на състезанията и конкурсите в разностранни научни области, за издигането на престижа на образователното дело, за мотивиращия пример сред учениците и за приноса му към развитието на активно гражданско общество (награждава се с грамота и книги).

ЧЕСТИТА НАГРАДА НА ОТЛИЧЕНИТЕ!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content