РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

ПАНОРАМА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ МОНТАНА 2024

На 31 май 2024 г. в парк Монтанезиум в град Монтана се проведе Панорама на средното образование за област Монтана.

Целта на събитието бе всички училища на територията на област Монтана, осъществяващи обучение в гимназиален етап, да представят своите профили и професии за държавен план-прием 2024/2025 година, както и да популяризират реализираните в училищата дейности по подходящ и предпочитан от тях начин, да демонстрират умения, постижения, творчество и успехи.

В Панорамата се включиха 16 училища от 8 общини – Лесотехническа професионална гимназия – Берковица, Професионална гимназия по транспорт „Вл. П. Минчев“ – с. Владимирово, СУ „Христо Ботев“ – Брусарци, СУ „Иван Вазов“ – Вършец, Професионална гимназия по селско стопанство „Марко Марков“ – с. Георги Дамяново, Професионална гимназия по производствени технологии – Лом, СУ „Отец Паисий“ – с. Медковец, Второ СУ „Никола Йонков Вапцаров“ – Монтана, Природо-математическа профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ – Монтана, Професионална гимназия по лека промишленост – Монтана, Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки „Проф. арх. Ст. Стефанов“ – Монтана, Професионална гимназия по техника и електротехника „Христо Ботев“ – Монтана, Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“ – Монтана, Седмо СУ „Йордан Радичков“ – Монтана, Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски“ – Монтана и Шесто СУ „Отец Паисий“ – Монтана. Панорамата на средното образование бе посетена от над 350 ученици от основни и средни училища, които се включиха организирано или индивидуално, съвместно със своите учители и родители.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content