РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

План прием

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г.

Училища на територията на област Монтана, които ще осъществяват държавен план-прием през учебната 2024/2025 г.

 1. Лесотехническа професионална гимназия – Берковица 
 2. Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“ – Берковица 
 3. Професионална гимназия по транспорт „Владимир Петков Минчев“ – Владимирово 
 4. Средно училище „Христо Ботев“ – Брусарци 
 5. Професионална гимназия „Димитър Маринов“ – Вълчедръм 
 6. Средно училище „Христо Ботев“ – Долни Цибър 
 7. Средно училище „Иван Вазов“ – Вършец 
 8. Професионална гимназия по селско стопанство „Марко Марков“ – Георги Дамяново 
 9. Професионална гимназия по производствени технологии – Лом 
 10. Професионална гимназия по хранене и земеделие „Дмитрий Иванович Менделеев“ – Лом 
 11. Профилирана гимназия „Найден Геров“ – Лом 
 12. Средно училище „Димитър Маринов“ – Лом 
 13. Средно училище „Отец Паисий“ – Лом 
 14. Професионална гимназия по селско стопанство „Дунавска земя“ – Ковачица 
 15. Средно училище „Отец Паисий“ – Медковец 
 16. Второ средно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – Монтана 
 17. Шесто средно училище „Отец Паисий“ – Монтана 
 18. Седмо средно училище „Йордан Радичков“ – Монтана 
 19. Природо-математическа профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ – Монтана 
 20. Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“ – Монтана 
 21. Професионална гимназия по лека промишленост – Монтана 
 22. Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки „Проф. арх. Стефан Стефанов“ – Монтана 
 23. Професионална гимназия по техника и електротехника „Христо Ботев“ – Монтана 
 24. Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски“ – Монтана 
 25. Средно училище „Д-р Петър Берон“ – Якимово 

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

Заповед за утвърждаване на ДПП на учениците в VIII клас за учебната 2023/2024 година

Приложение 1 ДПП професионални паралелки

Приложение 2 ДПП профилирани паралелки

Свободни места след Четвърти етап на класиране

Свободни места за Четвъри етап на класиране

Свободни места за Трети етап на класиране

Свободни места за Втори етап на класиране

Информация за минимален и максимален бал при първо класиране

Online кандидатстване след 7 клас 2023

ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, ОТ ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, И ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И УЧЕНИЦИ, НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕ В VІІІ КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ПО УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА


Виртуална панорама на средното образование

Училища на територията на област Монтана, които ще осъществяват държавен план-прием през учебната 2023/2024 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content