РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Проведе се информационна кампания под наслов „За да съм ориентиран, трябва да съм информиран“, насочена към ученици със СОП, завършващи VII клас

На 16 април 2024 г. се проведе информационна кампания за представяне на план-прием за учебната 2024/2025 година за консултиране и насочване на ученици със СОП, завършващи VII клас. На нея се включиха ученици със СОП, завършващи VII клас от областта и техните родители, педагогически специалисти, експерти и директори на образователни институции.

Кампанията се проведе онлайн чрез електронната платформа Teams и премина под наслов „За да съм ориентиран, трябва да съм информиран“.

Със свои презентации се включиха кариерните консултанти от ЦПЛР „ОДК Ние, врабчетата“, гр. Монтана и Регионален център за подкрепа на процеса по приобщаващото образование – Монтана, които представиха информация за училищата и специалностите към които ще бъдат насочвани за обучение ученици със специални образователни потребности след завършен VII клас, както и подробна информация за процеса по консултиране и насочване на ученици със СОП.

Три училища от област Монтана – СУ „Иван Вазов“ – Вършец, ПГПТ – Лом и ПГ „Иван Панов“, гр. Берковица представиха на участниците в срещата добри практики, които изпълняват в съответната образователна институция с ученици със СОП.

В края на мероприятието със своя презентация се включи и директорът на ЦСОП „Христо Ботев“, гр. Берковица, който представи информация за центъра и услугите, които предлагат за деца и ученици с по-тежки дефицити.

Кампанията завърши с кратка дискусия и въпроси от участниците.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content