РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ „КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ И ОБОГАТЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ – МОНТАНА“

На 16 февруари 2024 г., в заседателната зала на Общински младежки дом – Монтана се проведе дискусия за представяне на Концепция за подобряване и обогатяване на МТБ на Професионална гимназия по лека промишленост – Монтана.

Дискусията е организирана от звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие на Северозападния район и предназначена за представяне и защита на проектната идея по Концепция за интегрирано териториално развитие № BG16FFPR003-2.001-0097 „Концепция за подобряване и обогатяване на материално-техническата база на Професионална гимназия по лека промишленост – Монтана“.

Представителите на Областния информационен център – Монтана, които са и звено за публични консултации към Регионалния съвет за развитие на Северозападния район за планиране запознаха присъстващите с обща информация за проекта. Г-жа Корнелия Йовкова, учител практическо обучение и методик в училището представи училищната концепция.

На обсъждането присъстваха представители на РУО – Монтана и работодатели – партньори на училището при реализиране на дуално обучение на ученици по специалност „Производство на облекло от текстил“.

Участниците получиха допълнителна информация по зададени въпроси. Предстоят дейности по изготвяне на проект за осъществяване на концепцията. Професионална гимназия по лека промишленост – Монтана ще информира своевременно партньорите си за етапите на проектните дейности и реализирането им.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content