РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Регионален форум „Иновативни детски градини – традиции и иновации в действие

На 23 и 24 ноември 2023 г., в гр. Плевен се проведе Регионален форум по Национална програма „Хубаво е в детската градина““ на тема „Иновативните детски градини – традиции и иновации в действие“, организиран от РУО – Плевен. Участие взеха педагогически специалисти от областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен. Директори и педагогически специалисти от ДГ № 1 „Щастливо детство“, гр. Монтана, ДГ № 9 „Зора“, гр. Монтана; ДГ № 12 „Звънче“, гр. Лом и ДГ „Звездица“, с. Лехчево, споделиха и презентираха иновативни практики от детските градини по тематично направление: „Прилагане на иновативни модели и практики за провеждане на дейности в и извън детската градина и за насърчаване на познавателната, творческата, емоционалната и двигателната активност на децата“.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content