РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – МОНТАНА ИЗПРАЩА 2023 ГОДИНА С ПОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДИ

През 2023 година Регионално управление на образованието – Монтана участва два пъти в национално проучване, организирано от Института по публична администрация към Министерския съвет, във връзка с цялостно управление на качеството на дейността на администрацията за ефективно и ефикасно постигане на стратегическите и ежегодните си цели, включително чрез системи за управление на качеството.

Резултатите от двете национални проучвания поставят Регионално управление на образованието – Монтана на призови места, което е доказателство за предвидима, отворена и реформаторска политика, в съчетание с професионална етика.

Първото участие на РУО – Монтана е в проучаването „Барометър на ангажираността“, което е единственото национално проучване за измерване на мотивацията и ангажираността в българската държавна администрация. Резултатите показват, че делът на високо ангажираните служители в Регионално управление на образованието – Монтана е по-висок от този в администрацията като цяло, което показва, че служителите в организацията са високо мотивирани и ангажирани. Добър показател е липсата на активно неангажирани и умерено неангажирани служители в организацията.

Второто участие на Регионално управление на образованието – Монтана е в рейтинг за учеща се администрация. Регионално управление на образованието – Монтана е институцията, класирана на трето място сред седемдесет и девет администрации, участвали в рейтинговата система „Учеща ли е Вашата администрация?“. Специален плакет бе връчен на госпожа Трайка Трайкова на официална церемония на 15.12.2023 г. в гр. София.  Отличието, присъдено от Института по публична администрация, е поредното доказателство, че администрацията на Регионално управление на образованието – Монтана разпознава значението на културата на учене в своята структура и е образцова администрация, която се ръководи единствено от принципите за законност, безпристрастност и ефективност при спазване и защитата на правата, законните интереси и свободите на гражданите. Информация за учстниците в проучването и снимки от церемонията можете да видите тук: https://www.ipa.government.bg/bg/novini/reyting-ucheshcha-li-e-vashata-administraciya-2023

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content