РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Регистри, поддържани от РУО – Монтана

Регистърът съдържа информация за институциите в системата на предучилищното и училищното образование в област Монтана:

  • Детски градини, държавни и общински училища и държавните и общински центрове за специална образователна подкрепа
  • Специализирани обслужващи звена

Регистър на училищата в област Монтана

Регистър на детските градини в област Монтана

Регистър ЦСОП и СОЗ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content