РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТА, ЧАС И МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ-ТЕСТ НА КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД РД-05-6/04.01.2024 Г. НА НАЧАЛНИКА НА РУО – МОНТАНА

ПИСМЕНИЯТ ИЗПИТ-ТЕСТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27 ФЕВРУАРИ 2024 Г. ОТ 9:30 ЧАСА В СГРАДАТА НА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“, ГР. МОНТАНА

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content