РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

СЕМИНАР ЗА ОБМЕН НА ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ МЕЖДУ УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ОТ ОБЛАСТИТЕ ВИДИН, ВРАЦА, ЛОВЕЧ, МОНТАНА И ТЪРГОВИЩЕ ЛОВЕЧ 2024

За четвърта поредна година в изпълнение на Годишните планове за дейността на Регионалните управления на образованието от петте области за учебната 2023/2024 година, в периода 10 – 12 април 2024 г., се проведе „Семинар за обмен на добри педагогически практики между училища, осъществяващи ПОО от областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Търговище“. Домакин на събитието бе РУО-Ловеч.
Специални гости на събитието бяха началниците на Регионалните управления на образованието от областите Враца, Ловеч, Монтана и Търговище, областният управител на област Ловеч и кметът на община Троян..
Участие взеха 73 участници от 35 училища. Директори и учители от училища, осъществяващи обучение по професии от Областите на образование: 34 Стопанско управление и администрация, 48 Информатика, 52 Техника, 62 Селско, горско и рибно стопанство, 84 Транспорт споделиха своя опит, иновации и постижения. 21 училища представиха добри педагогически практики, като 4 от тях са от област Монтана: Професионална гимназия по транспорт „Вл. П. Минчев“ – село Владимирово, Професионална гимназия „Димитър Маринов“ – гр. Вълчедръм, Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски“ – гр. Монтана и Професионална гимназия по производствени технологии – гр. Лом.
Участниците посетиха СУ „Васил Левски“, село Черни Осъм, община Троян, област Ловеч – училище за планински водачи и природонаучен музей в с. Черни Осъм.
Споделянето на добри практики, работата по групи във формална и неформална среда е изключително полезна за учителите по професионална подготовка, споделиха участниците. Всеки от тях откри нови идеи, разнообразни методи и технологии, които да прилага в работа си.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content