РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Свободно място за регионален педагогически координатор за Северозападна България център „Амалипе“

Регионален педагогически координатор

Искаш ли да станеш част от мисията на Център Амалипе – да помогнем на всяко дете да има равен шанс за развитие? Имаш идеи как образователната система може да стане по-приемаща, подкрепяща и стимулираща и искаш да ги видиш приложени на практика; искаш ли да си в подкрепа на училищата, директорите и учителите? Ако да си полезен и да си част от промяната в живота на децата е твоя мечта, Център Амалипе ще ти предостави тази възможност.
Търсим си смели мечтатели, които да станат част от нашето семейство. Обещаваме, че при нас ще бъде динамично, шарено и никога скучно. Няма да е и лесно, но със сигурност ще си заслужава, защото постигаме промяната – в политиките, в институциите, в живота на децата и семействата.
От новата учебна 2023/2024 година, търсим да назначим на трудов договор, пълен работен ден Регионален педагогически координатор за Северозападна България в рамките на програмата “Всеки ученик ще бъде отличник”.

? Не знаеш кои сме ние.
Център Амалипе е една от водещите неправителствени организации, работещи в сферата на интеграция на ромската общност. В сферата на образователната интеграция Център Амалипе работи с мрежа от над 300 училища за въвеждане на интеркултурно образование и създаване на благоприятна мултикултурна среда.

? Какво ще прави Регионалният координатор.
• Работи пряко с училищата, включени по програма “Всеки ученик може да бъде отличник” от съответния регион – посещава на място всяко от училищата минимум един път на два месеца
• Оказва методическа помощ по реализацията на педагогическите дейности, насочени към образователна интеграция и работа в мултикултурна среда
• Подпомага работата с ученици, застрашени от отпадане и с ученици, отпаднали от образователната система
• Подпомага работата с родителите
• Помага за изготвянето на становища, участва в разработването на иновативни материали
• Изготвя периодични доклади
• Работи с документация

? Какво очакваме от теб.

• Завършено висше образование в сферите на хуманитарните науки, педагогика, социални дейности и психология
• Педагогически стаж в мултикултурна среда – минимум 3 години
• Опит в обучението на учители
• Участие в научни конференции, форуми и/или публикации, свързани с образователната интеграция
• Активен шофьор и личен автомобил (задължително)
• Умения за работа в екип
• Способност за бързо и адекватно вземане на решения;
• Отлични комуникативни умения;
• Аналитично мислене и инициативност.
• Отлична компютърна грамотност
• Владеенето на английски език е предимство

! Ако смяташ, че нашето предложение е подходящо за теб, изпрати ни:
• Мотивационно писмо (документи без мотивационно писмо няма да бъдат разглеждани)
• Автобиография
• Копие на доклад или друга разработка на тема “Образователна интеграция”, с която кандидатът е участвал в конференция, форум, или е публикувал в специализирано списание, сборник и др.
• Копие от диплома за завършени висше образование – представят се при интервюто
• Други документи, удостоверяващи минал опит – представят се при интервюто

! Ние предлагаме:
• Работа в динамична среда
• Възможност за кариерно израстване
• Възможност за израстване в заплащането
• Участие в различни международни и национални проекти

Тип работа: пълен работен ден, на трудов договор
Ниво: експертен персонал

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЯНА САМО НА Е-МЕЙЛ!
Срок за подаване на документи: 03 септември 2023 г. на имейл jobs@amalipe.com (Моля, посочете в поле “относно” за коя позиция кандидатствате) Предложения за кандидатстване, които НЕ СЪДЪРЖАТ необходимите документи, както и документи, получени след крайния срок, НЯМА да бъдат разглеждани.

Център Амалипе ще се свърже само с кандидати, които продължават на следващ етап. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю, което ще се поведе дистанционно.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content