РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Външно оценяване и ДЗИ

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – 2022/2023 г.

Заповед № РД09-4063/ 30.08.2022  г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) за учебната 2022 – 2023 година 

Заповед № РД09-4060/ 30.08.2022 г. за определяне на график за провеждане на държавните изпити – част по теория на професията и специалността за учебната 2022 – 2023 година

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – 2022/2023 г.

Статистика успеваемост НВО 7 клас

Заповед № РД 05-367/09.06.2023 г. за определяне ред и условия за запознаване с оценена индивидуална работа на ученик, явил се на НВО в IV клас


ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ВЪНШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ – учебна 2021/2022 г.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – учебна 2021/2022 г.

Заповед № РД09-1809/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

Модели за провеждане на задължителните държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content